Thông Tin Về Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thông tin về điều kiện giao dịch chung (Chi tiết: Điều 30 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm, xác nhận danh tính, liên hệ và hỗ trợ khách hàng, cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng và phát triển các tính năng mới trên hệ thống.

  1. Phạm vi Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được đề cập trong chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc có sự đồng ý của bạn.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập được nêu rõ trong chính sách này, trừ khi có yêu cầu khác từ pháp luật.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH MINH MUỘN

Trụ sở: 334 – 336 Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0979 387 037

  1. Sửa dữ liệu cá nhân trên hệ thống

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên hệ trên website.

  1. Tiếp nhận khiếu nại về thông tin người dùng bị sử dụng sai mục đích

Nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân của bạn đã bị sử dụng sai mục đích hoặc có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên hệ trên website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *